Reviews Widget

הציגו באתר את ווידג'ט חוות הדעת של RateParity המכיל ציוני דירוג וחוות דעת מפורטות מרחבי הרשת, כדי לעורר את אמון המשתמשים, להניע הזמנות ישירות יותר ולהגדיל את שיעור ההמרות.

אני רוצה להתחיל!

הגדלת הזמנות ישירות

ווידג'ט חוות הדעת שלנו מרכז את כל חוות הדעת שנכתבו על המלון שלכם מרחבי הרשת (מנועי חיפוש, אתרי הזמנות חיצוניים וכו') ומציג את הדירוג הכולל של המלון שלכם. חוות דעת מעניקות לאורחים פוטנציאליים סקירה מפורטת של יתרונות המלון, ויכולות להשפיע בחיוב על החלטות הרכישה של המשתמשים. ציונים גבוהים וחוות דעת חיוביות בהחלט יכולים להשפיע על משתמשים חדשים ובכך להגדיל את מספר ההזמנות הישירות באתר.

RateParity Review Management tool

RateParity Review Score Feature

ציון דירוג

מאפיין ציון הדירוג של RateParity מציע סקירה מאוזנת של דירוגי המלון החיוביים לעומת השליליים. הווידג'ט אוסף חוות דעת מאומתות של OTA ומקורות אחרים מכל רחבי הרשת, ומספק סיכום ציונים. ככל שהציון גבוה יותר, כך מספר חוות הדעת החיוביות גבוה יותר. ציוני דירוגים מעניקים לגולשים באתר תחושה ברורה של האיכות והערך של המלון שלכם, ומעוררים אמון, מה שמוביל ליותר מכירות ישירות.